Südün orqanizmə xeyri...

Süd və süd məhsulları insanların geniş istifadə etdiyi əvəzsiz qidalardandır. Süd yaxşı stimulyatordur və orqanizmə daxil olan başqa qida maddələrinin mənimsənilməsini artırır. Südün yüksək qidalılığı, bioloji və müalicəvi xassəsi onun tərkibində olan qiymətli zülalların, asan həzm olunan yağların, müxtəlif vitaminlərin, hormonların və s. zəngin olması ilə izah edilir.

   Südün tərkibində orqanizmin normal inkişafını təmin edən bütün maddələr optimal nisbətdədir. Bunlara su, zülallar, yağ, süd şəkəri, mineral birləşmələr, üzvi turşular, vitaminlər, fermentlər və s. birləşmələr aiddir. İnsanların qida payına süd və süd məhsullarının daхil edilməsi onların хəstəliкlərdən qorunmasında ilк profilaкtiкi tədbirlərdəndir.

 

 • Süd
  Süd
 • Qatıq
  Qatıq
 • Süzmə
  Süzmə
 • Pendir
  Pendir
 • Şor
  Kəsmik
 • Kərə yağı
  Kərə yağı
 • Xama
  Xama
 • Qaymaq
  Qaymaq